طرح عملیات های بزرگی چون ثامن الائمه ، فتح المبین، بیت المقدس به طور مستقیم حاصل تفکر و روح عالی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) است و از طرفی تفکرات این شهید بزرگوار تا دو – سه سال بعد از شهادت این عزیز مبنای سایر عملیات ها قرار می گیرد
وقتی امروز به پیامکی از دوستم رسید که حاوی پیامی پیرامون سالگرد شهید حسن باقری بود ، مطالبی پیرامون این شهید بزرگوار در ذهنم نقش بست ، بارها تصویر این شهید را دیده بودم ، اما آشنایی بیشترم به دوره آموزشی راویان دانشجو سال 82 باز می گشت که نام دوره به نام این شهید بزرگوار بود، در آن دوره تنها شناختی مختصر از این شهید پیدا کردم.
 اما امسال وقتی از طرف دوست عزیزم مهدی امیریان جهت همکاری در امور مربوط به نقشه های کار شده توسط شهید حسن باقری دعوت شدم ، کار در مجموعه سبب شد تا آشنایی ام با این شهید بزرگوار بیشتر شود.

مهمترین خصوصیت و ویژگی منحصر به فرد شهید حسن باقری این بود که این شهید با این که رشته تحصیلی اش ادبیات بود و نه آشنایی قبلی با امور جنگی و نه مهندسی داشت ، اما با ورود به عرصه جنگ وارد مباحث اطلاعاتی شده و اقدام به تهیه نقشه های عملیاتی و شناسایی می کند ، برای کسی مثل بنده که کارم در زمینه نقشه است ؛ مسلم است که کار با نقشه و به ویژه ترسیم آن و موقعیت یابی صحیح در آن نیاز به شناخت با این عرصه ، هوش بالاست حال این که در زمان فعلی دسترسی به تصاویر هوایی و نقشه های مختلف و دستگاه های موقعیت یاب بسیار آسان است ، اما در آن زمان این امکانات در اختیار نبوده است. و اصلا درک این که ما به نقشه نیاز داریم و بیاییم بر اساس نقشه کار کنیم خود ناشی از یک کار در این زمینه و آشنایی با این مبانی است.

 و این شهید بزرگوار بدون زمینه ای در این موضوع و با 25 سال سن وارد عرصه اطلاعات و شناسایی می کند ، از تمامی مطالب یادداشت برداری کرده و از هر عملیات یک نقشه و کالک تهیه می کند و با تجزیه و تحلیل این اطلاعات اقدام به طراحی عملیات هایی می کند که تمامی کارشناسان زبده نظامی دنیا را انگشت به دهان و متحیر می کند.
طرح عملیات های بزرگی چون ثامن الائمه ، فتح المبین، بیت المقدس به طور مستقیم حاصل تفکر و روح عالی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) است و از طرفی تفکرات این شهید بزرگوار تا دو – سه سال بعد از شهادت این عزیز مبنای سایر عملیات ها قرار می گیرد و متاسفانه می بینیم بعد از شهادت این شهید بزرگوار خلئی در برنامه ها به وجود می آید که هرگز  کسی نتوانست این خلاء را به مثابه این شهید پر کند.بهشت زهرا )قطعه ی 24)- مزار شهید غلامحسین افشردی(حسن باقری)


برچسب‌ها: شهید حسن باقری, حسن باقری, شهید باقری, شهید باقری نابغه ی جنگ, نابغه ی جنگ